Tepro
Strona głównaO firmieProduktyUsługiKontakt
PL | EN | DE | RU

O firmie

AKTUALNOŚCI

ZAKŁAD TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ TEPRO SA LAUREATEM KONKURSU GOSPODARCZEGO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

    Decyzją kapituły konkursu firma TEPRO została laureatem najbardziej prestiżowej nagrody konkursu uzyskując tytuł Firmy Roku 2014. Nagrodę z rąk Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pana Olgierda Geblewicza odebrał Wiceprezes Zarządu TEPRO Henryk Furmańczyk.

Wyróżnienie 2011


   Uroczysta gala podsumowująca konkurs odbyła się we wtorek 16 grudnia 2014 roku w Szczecinie podczas Wigilii Izbowej, zorganizowanej przez Północną Izbę Gospodarczą i Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski.

JUBILEUSZ 50 LECIA TEPRO

50-lecie TEPRO

    Historia TEPRO zaczęła się 50 lat temu. Wtedy to wmurowano akt erekcyjny zakładu powstającego przy ul. Przemysłowej w Koszalinie, gdzie mieści się do tej pory. Przeczą temu co prawda oficjalne dokumenty, jak zarządzenie Ministerstwa Przemysłu Maszynowego o utworzeniu Koszalińskich Zakładów Maszyn Lampowych L-22 "UNIMASZ" dopiero z 1967 roku, kiedy zakład już prowadził produkcję i zatrudniał ponad 300 pracowników.
Akt ten jednak jest ważny dla historii TEPRO bo zakład uzyskał wtedy osobowość prawną, przestał być oddziałem terenowym stając się samodzielnym zakładem.
Zakład powstał na zrębach innego, działającego przy ówczesnej ul. Polskiego Października (obecnie ul.Szczecińska) małego, zatrudniającego 25 osób zakładu terenowego z dyrekcją w Warszawie.PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORSTWIE "TEPRO" SA

Nazwa przedsiębiorstwa: Zakład Techniki Próżniowej "TEPRO" SA
Numer w Rejestrze Przedsiębiorców: 0000107653
Forma prawna: spółka akcyjna
Kapitał zakładowy: 6.000.000 zł (600.000 akcji po 10 zł)
Akcjonariusze:
Arkadiusz Kaczmarski - 89,84 %
Pozostali akcjonariusze - 10,16 %

ZARZĄD SPÓŁKI

Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny: Arkadiusz Kaczmarski
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Produkcji Urządzeń Próżniowych: Elżbieta Kapela
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Produkcji: Jacek Strycharczyk

KIEROWNICTWO SPÓŁKI

Księgowość:

Helena Burak - Główny Księgowy, Biegły Rewident

Produkcja Urządzeń Próżniowych:

Elżbieta Kapela - Dyrektor ds. Produkcji Urządzeń Próżniowych, Członek Zarządu
Damian Capała - Kierownik Działu Marketingu i Handlu
Dariusz Krawczuk - Kierownik Sekcji Konstrukcyjno - Technologicznej, Prokurent
Przemysław Bogdan - Kierownik Wydziału Urządzeń Próżniowych
Paweł Kuklinowski - Kierownik Serwisu

Produkcja Urządzeń Mechanicznych:

Jacek Strycharczyk - Dyrektor ds. Produkcji, Członek Zarządu
Janusz Łozyk - Kierownik Działu Marketingu i Eksportu, Prokurent
Przemysław Choroszewski - Kierownik Wydziału Obróbki Mechanicznej
Wojciech Domżałowicz - Kierownik Wydziału Obróbki Blach

PODSTAWOWE PRODUKTY
 • pakowarki próżniowe
 • pompy próżniowe
 • urządzenia do formowania opakowań z tworzyw sztucznych
 • agregaty centralnej próżni dla szpitali
 • systemy centralnej próżni dla zakładów przemysłowych
 • automatyczne linie pakujące
 • urządzenia specjalne
 • urządzenia do dezynfekcji archiwaliów
 • próżniowe wysysacze cieczy
 • armatura próżniowa
MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE
 • obróbka wiórowa na obrabiarkach konwencjonalnych
 • obróbka wiórowa na tokarkach numerycznych (uchwytowe, kłowe, narzędzia napędzane)
 • obróbka wiórowa na centrach obróbczych (pionowych, poziomych, pięcioosiowych)
 • obróbka szlifierska
 • cięcie blach strumieniem wody
 • cięcie blach wiązką laserową
 • spawanie w osłonie dwutlenku węgla i argonu, elektryczne i gazowe oraz mikroplazmą
 • lakierowanie
 • obróbka ślusarska i montaż
POSIADANE CERTYFIKATY
 • certyfikat ISO 9001/2008 nadany przez BVQI
 • certyfikat ISO 13485:2003 (wyroby medyczne)
 • certyfikat ISO 3834:2 (konstrukcje spawane)
 • certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji (stalowe elementy konstrukcyjne)
 • certyfikat Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
GŁÓWNE KIERUNKI EKSPORTU
 • Niemcy
 • Białoruś
 • Szwecja
 • Szwajcaria
 • Rosja
 • Egipt
 • Litwa
 • RPA
 • Holandia
 • Hiszpania
 • Ukraina
 • Francja
 • Wielka Brytania
 • Czechy
GAŁĘZIE PRZEMYSŁU, W KTÓRYCH MAJĄ ZASTOSOWANIE WYROBY TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ
 • przemysł spożywczy i gastronomia
 • służba zdrowia
 • przemysł farmaceutyczny
 • przemysł chemiczny
 • przemysł optyczny
 • przemysł elektroniczny
 • ośrodki naukowo - badawcze
 • ochrona środowiska
 • biblioteki i archiwa
 • zakłady obróbki mechanicznej
POWIERZCHNIA PRODUKCYJNA

Przedsiębiorstwo Spółki zlokalizowane jest na gruncie o powierzchni 3,3 ha. Głównym obiektem jest hala produkcyjna o powierzchni 10.000 m², z przylegającym do niej budynkiem biurowym.

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z HISTORII ZAKŁADU

24.05.1965 r.
Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Zakładu Budowy Maszyn Lampowych w Koszalinie

01.07.1967 r.
Ministerstwo Przemysłu Maszynowego wydaje Zarządzenie o utworzeniu Koszalińskich Zakładów Maszyn Lampowych
L-22 "UNIMASZ" w Koszalinie

1968 r.
Uroczyste otwarcie Koszalińskich Zakładów Maszyn Lampowych "UNIMASZ" w Koszalinie

1969 r.
Zakup francuskiej licencji firmy "SOGEV", stanowiącej podstawę dla rozwoju produkcji pomp próżniowych olejowych

1982 r.
Powrót do samodzielności prawnej pod nazwą Zakład Techniki Próżniowej "TEPRO"

1994 r.
Przekształcenie zakładu w spółkę akcyjną pod nazwą: Zakład Techniki Próżniowej "TEPRO" S.A.

1996 r.
Uzyskanie przez zakład certyfikatu jakości wg normy ISO 9001

2001 r.
Zmiana struktury kapitałowej - Pan Arkadiusz Kaczmarski zostaje większościowym akcjonariuszem Spółki

2003 r.
Uzyskanie certyfikatu jakości wg normy ISO9001:2000.

2004 r.
Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o podwyższeniu kapitału do wysokości 5.172.590 zł

2007 r.
Uzyskanie certyfikatu wg normy ISO13485:2003

2009 r.
Uzyskanie certyfikatu wg normy ISO 3834-2:2007
Uzyskanie certyfikatu wg normy ISO 9001:2008

2011 r.
Uzyskanie wyróżnienia za bardzo dobre wyniki w eksporcie do Francji. Wyróżnienie sygnowane przez Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego oraz Wicepremiera Waldemara Pawlaka.

2012 r.
Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o podwyższeniu kapitału do wysokości 6.000.000 zł

Certyfikaty Praca